Ale Kino!

Karta zgłoszeniowa


24 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 10 - 16 grudnia 2006

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Karta zgłoszenia filmu wraz z kasetą VHS lub płytą DVD musi być nadesłana do 15 sierpnia 2006
Kopię filmu należy przysłać do 22 listopada 2006

Plik w formacie MS Word

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. (061) 646 44 70, fax (061) 646 44 82
e-mail: media@alekino.com         http://www.alekino.com

1. tytuł oryginalny .........................................................................................

2. tytuł angielski ...........................................................................................

3. kraj produkcji ...........................................................................................

4. rok produkcji ............................................................................................

5. reżyseria ...................................................................................................

6. aktorski □ animowany □

7. czas projekcji (w minutach) .....................................................................

8. długość (w metrach) ................................................................................

9. format 35 mm □ Betacam SP □

10. screen ratio ...........................................................................................

11. język oryginalny ....................................................................................

12. język napisów ........................................................................................

13. wartość kopii (euro) .......................................................................

14. po Festiwalu kopię należy wysłać na adres ..........................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

15. zgłaszający film (adres, tel./fax/e-mail) ................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do zgłoszenia i prezentacji filmu na Festiwalu. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu Festiwalu.

 

miejscowość i data
 podpis

 


Centrum sztuki Dziecka w Poznaniu
Multikino
English