Ale Kino!

Regulamin


24 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 10 - 16 grudnia 2006
 1. 24 Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbywa się w dniach 10 - 16 grudnia 2006 roku w Poznaniu.
   
 2. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i jego partnerzy.
   
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży, stymulowanie ich dystrybucji oraz tworzenie forum z udziałem twórców, krytyków i teoretyków filmu, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli mediów audiowizualnych, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi istotny element w systemie edukacji kulturalnej.
   
 4. Na program Festiwalu składają się: konkurs, pokazy specjalne oraz imprezy towarzyszące.
   
 5. Do konkursu może być zgłoszony film spełniający następujące warunki:
  • aktorski lub animowany,
  • wyprodukowany w latach 2004-2006,
  • na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku lub w systemie Betacam SP,
  • stanowiący odrębną całość artystyczną.
   
 6. Filmy do konkursów zgłaszają ich producenci lub instytucje posiadające do tego prawa, za pomocą karty zgłoszenia, która powinna być nadesłana do 15 sierpnia 2006. Do karty należy dołączyć kasetę VHS lub płytę DVD. W przypadku filmu zagranicznego z napisami lub listą dialogową w języku angielskim.
   
 7. Selekcji filmów dokonają organizatorzy Festiwalu. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu filmu do konkursu do dnia 1 października 2006. W przypadku zakwalifikowania filmu należy niezwłocznie nadesłać:
  • listę dialogową w języku angielskim,
  • biografię, filmografię i zdjęcie reżysera,
  • fotosy i materiały promocyjne.
   
 8. Filmy biorące udział w konkursie oceniane będą przez międzynarodowe jury powołane przez organizatorów. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
  • Złote Koziołki, Srebrne Koziołki i Brązowe Koziołki dla filmów aktorskich,
    
  • Złote Koziołki, Srebrne Koziołki i Brązowe Koziołki dla filmów animowanych.
  Ponadto jury przyzna nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ.
   
 9. Filmy dla dzieci prezentowane w konkursie oceniane będą przez jury dziecięce. Najlepszy film nagrodzony zostanie Marcinkiem.
   
 10. Filmy dla młodzieży prezentowane w konkursie oceniane będą w plebiscycie widowni młodzieżowej. Najlepszy film nagrodzone zostanie Marcinem.
   
 11. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitne wydarzenie w dziedzinie filmu lub mediów audiowizualnych dla dzieci i młodzieży.
   
 12. W uzgodnieniu z organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
   
 13. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych do konkursu.
   
 14. Kopię filmu zakwalifikowanego do konkursu należy przysłać do dnia 22 listopada 2006 na adres:
   
  Centrum Sztuki Dziecka
  ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska

   
 15. Kopia powinna być w wersji oryginalnej, jeżeli to możliwe z napisami w języku angielskim.
   
 16. Koszty wysyłki kopii pokrywa wysyłający. Koszty odesłania pokrywa Festiwal.
   
 17. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru kopii przez przewoźnika odwożącego. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu.
   
 18. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie:
  • kopii filmu do dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
  • materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  • fragmentów filmu do celów promocyjnych.
   
 19. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Decyzje w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do organizatorów.

Centrum sztuki Dziecka w Poznaniu
Multikino
English